Skip to main content

Τι είναι οι «Χρεώσεις Προμήθειας»;

Oι ονομαζόμενες από τον Προμηθευτή σας «Χρεώσεις Προμήθειας» περιλαμβάνουν:

α) Χρέωση για το Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος,

β) Χρέωση για Επικουρικές Υπηρεσίες,

γ) Χρέωση για κάλυψη Μοναδιαίου κόστους Παραγωγής (ή του Μηχανισμού κάλυψης μεταβλητού κόστους), και

δ) Ρήτρα προσαρμογής της Οριακής τιμής Συστήματος,

αφορούν δε σε δαπάνες που υφίσταται ο Προμηθευτής κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του, τις οποίες δικαιούται να ανακτήσει από τους Πελάτες του.  Οι χρεώσεις αυτές δεν είναι ρυθμιζόμενες, δηλ. δεν καθορίζεται διοικητικά η μοναδιαία τιμή που επιβάλλεται στους Πελάτες και οι μοναδιαίες τιμές των εν λόγω χρεώσεων είναι πιθανόν να διαφέρουν ανά Προμηθευτή. Επιπροσθέτως, κάποιοι Προμηθευτές  έχουν ενσωματώσει τις ανωτέρω χρεώσεις στη μοναδιαία τιμή της ανταγωνιστικής χρέωσης, ενώ κάποιοι άλλοι τις εμφανίζουν από την αρχή του 2011 ξεχωριστά στο λογαριασμό κατανάλωσης και κάποιοι τρίτοι Προμηθευτές έχουν επιλέξει συνδυασμό των ανωτέρω (δηλ. κάποιες χρεώσεις ενσωματώνονται στις ανταγωνιστικές και κάποιες άλλες εμφανίζονται χωριστά).

Οι χρεώσεις αυτές  οφείλουν να αναλύονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρείας.

Επεξηγήσεις:

- Χρέωση για το Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΑΔΙ): αφορά σε κόστος Προμηθευτών με βάση το οποίο οφείλουν κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους να προσκομίζουν ικανοποιητικές μακροχρόνιες εγγυήσεις για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το Σύστημα.  Για το σκοπό αυτό απαιτείται να προσκομίζουν εγγυήσεις διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος για κάθε Ώρα Κατανομής για την οποία εκπροσωπούν ολικά ή μερικά Μετρητή, σύμφωνα με τον «Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου» που ισχύει για την ημέρα κατανομής. Με βάση τον ΑΠ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/ΓΔΕ9384/οικ.22029  ορίζεται η συνολική αριθμητική τιμή του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής ισχύος για το 2011.- Επικουρικές Υπηρεσίες: Αφορούν σε χρεώσεις οι οποίες αντισταθμίζουν τις πληρωμές που καταβάλλονται από τους Συμμετέχοντες και υπολογίζονται με βάση την ημερήσια πληρωμή ή χρέωση ενέργειας που αναλογεί σε κάθε συμμετέχοντα για την αντίστοιχη ημέρα κατανομής, λαμβάνοντας υπόψη την ενέργεια την οποία ο Συμμετέχων ενέχυσε ή απορρόφησε από το Σύστημα για κάθε περίοδο κατανομής της συγκεκριμένης Ημέρας κατανομής. Ανάλογα με την περίπτωση αφαιρούνται ή προστίθενται οι πιστώσεις και οι χρεώσεις που προκύπτουν από την εκκαθάριση του ΗΕΠ και την εκκαθάριση των αποκλίσεων και οι οποίες αντιστοιχούν στις παραπάνω πληρωμές. Στο λογαριασμό περιλαμβάνεται το καθαρό τίμημα που καταβάλλεται από το Διαχειριστή του Συστήματος προς διαχειριστές γειτονικών Συστημάτων ή στο πλαίσιο του Συστήματος Διασυνοριακού Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.- Κάλυψη Μοναδιαίου Κόστους Παραγωγής: αφορά στον επιμερισμό του συνόλου των πρόσθετων αμοιβών των μονάδων παραγωγής οι οποίες εγχέουν Ενέργεια στο Σύστημα κατόπιν Εντολής Κατανομής και δικαιούνται την κάλυψη τουλάχιστον του Μεταβλητού τους Κόστους για κάθε Ημέρα Κατανομής.   πηγή: ΡΑΕ